Credit Agricole Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący swoje działania na budowaniu długoterminowych relacji z klientami, profesjonalnym doradztwie oraz przyjaznej obsłudze. Umożliwia korzystanie ze swoich produktów i usług poprzez wszystkie kanały dostępu: bankowość elektroniczną (serwis internetowy CA24), telefon (serwis telefoniczny CA24) oraz sieć niemal 440 placówek bankowych.

Credit Agricole Bank Polska oferuje klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, korporacjom oraz rolnikom kompleksową ofertę produktów bankowych. Mogą oni korzystać m.in. z pakietów kont osobistych, produktów oszczędnościowych, kart kredytowych, funduszy inwestycyjnych czy kredytów hipotecznych. Wraz z sieciami handlowymi proponuje także karty kredytowe wydawane wspólnie z tymi sklepami.

Credit Agricole Bank Polska pozostaje jednym z liderów rynku kredytów konsumenckich. Udziela kredytów gotówkowych i samochodowych. Jego kredyty ratalne dostępne są w 16 tys. punktów sprzedaży. Bank przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialnego kredytowania.

Na koniec III kwartału 2012 roku w Credit Agricole Bank Polska pracowało ponad 6 300 osób.

Wyniki finansowe

Credit Agricole Bank Polska wypracował w 2011 roku jednostkowy zysk netto w wysokości niemal 118 mln zł, co oznacza wzrost aż o 146,2 proc. Natomiast przychody wyniosły 1,3 mld.

Fundusze własne banku wyniosły ponad 1,42 mld zł i w pełni pokrywały wymogi kapitałowe. Współczynnik wypłacalności utrzymywał się na poziomach znacznie wyższych niż wymagane prawem 8 proc., osiągając na koniec 2011 roku wartość 14,19 proc. Efektywność, wyrażona wskaźnikiem zwrotu z kapitału, wyniosła 9 proc., natomiast wskaźnik zwrotu z aktywów wyniósł 1 proc. (w 2010 roku odpowiednio: 3,8 proc. oraz 0,4 proc.).

Strategia

Strategia na lata 2010 - 2015 zakłada wprowadzenie Credit Agricole Bank Polska do grona najlepszych banków uniwersalnych w Polsce przy jednoczesnym zachowaniu pozycji lidera w consumer finance. Chce to osiągnąć m.in. poprzez sukcesywne zwiększanie liczby aktywnych klientów i budowanie z nimi długoterminowych relacji. Ich podstawą będą profesjonalne doradztwo, oferta dopasowana do konkretnych potrzeb oraz przyjazna obsługa.

Od 2001 roku głównym akcjonariuszem banku jest francuska grupa finansowa Crédit Agricole, działająca w 70 krajach świata. Grupa wspiera Credit Agricole Bank Polska merytorycznie i finansowo w realizacji jego celów strategicznych. Oprócz Credit Agricole Bank Polska do grupy Crédit Agricole w Polsce należą również Europejski Fundusz Leasingowy, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz Crédit Agricole Ubezpieczenia na Życie.

Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887.

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 657-008-22-74.
Kapitał zakładowy: 491.000.000 zł w całości wpłacony.
Regon: 290513140.

Właścicielem 100% akcji Credit Agricole Bank Polska jest firma Credit Agricole Polska S.A.

 

http://www.credit-agricole.pl